OERA LINDA

DOE MEE

Dit project is groter dan we gewend zijn. Dus we kunnen wel wat hulp gebruiken! Samen kunnen we mooie dingen maken. Spelers voor en achter de schermen maken dit tot een succes! Wil jij meedoen? Laat je naam en gegevens achter en kom kennismaken >>


Tekstschrijver Hans Brans heeft in opdracht van Kom Mar Op! een geheel nieuwe voorstelling geschreven, een script waar veel studeren en overleg aan vooraf gegaan is. 


OVER HET VERHAAL

Centraal in de openluchtvoorstelling Oera Linda die de toneelvereniging van Suwald in de zomer van 2019 ten uitvoer gaat brengen, staat het beruchte - of beroemde - 'Oera Linda Boek'. 

Dit boek, dat in 1872 verscheen, geldt als een van de belangrijkste falsificaties (of zo men wil: mystificaties) in de geschiedenis van de Europese literatuur. Het is ook opgenomen in de Friese Canon. Ondanks de grote faam van het boek is zowel de inhoud als de geschiedenis eromheen voor velen mensen in Friesland niet of nauwelijks bekend. Velen hebben er van gehoord, sommigen weten dat het boek niet echt het oudste document van de Friese beschaving is (waar het zich voor uitgaf) of weten inmiddels ook dat François HaverSchmidt, alias Piet Paaltjes, de schrijver is van het werk. Maar daar houdt het wel mee op.

Het verhaal van hoe het boek tot stand kwam, wat men er mee wilde, hoe het moeizaam de wereld in gebracht werd en door welke misverstanden het vervolgens een heel eigen leven is gaan leiden - dat verhaal blijkt minstens even interessant als de bizarre inhoud van het boek zelf. 

Kort gezegd kan het Oera Linda boek een mislukte grap van drie heren genoemd worden, maar dan een grap die op wel zeer tragische wijze uit de hand liep en waarvan de onbedoelde gevolgen tot op de dag van vandaag merkbaar zijn. 

Want vooral buiten Friesland zijn nog steeds mensen te vinden die heilig geloven in de echtheid van dit oeroude, heilige geschrift.

Er is voor gekozen om de fragmenten die op het Oera Linda boek zijn gebaseerd, te vermengen met de geschiedenis van de drie heren, die de grap van de eeuw uit wilde halen, iets dat jammerlijk uit de hand liep.