OERA LINDA 

27 - 30 juni & 4 - 7 juli 2019

Lees meer over het verhaal


HET VERHAAL 

simpel uitgelegd

In 1867 vond Cornelis over de Linden een oud handschrift, een met de hand geschreven boek. Dit handschrift kreeg de naam Oera Linda-boek (afgekort: OLB). Eén van de eerste geleerden die er naar keek was J.G. Ottema uit Leeuwarden. Hij schreef een boek over dit oude handschrift met vertaling. Ottema dacht dat het écht was en vele eeuwen oud want het was geschreven in een Friese taal met zeer oude woorden. Het handschrift gebruikte ook vreemde letters, die niemand kende maar er wel erg oud uitzagen. Het verhaal in het boek ging over Friesland vierduizend jaar geleden, geschreven door iemand die deed alsof hij erbij was en het toen heeft opgeschreven.


Ottema dacht dus dat het een echt oeroud handschrift was, maar andere geleerden twijfelden al snel. Na enkele jaren waren de meeste mensen er wel zeker van: het is een grote grap. Ook nu zijn er maar weinig mensen die geloven dat het OLB echt is en dat de verhalen erin ook werkelijk gebeurd zijn. Maar daarmee komt dadelijk de vraag: wie heeft het gedaan? Wie was de grappenmaker?

Kort gezegd kan het Oera Linda boek een mislukte grap van drie heren worden genoemd.


EN NU?

Vooral buiten Friesland zijn nog steeds mensen te vinden die heilig geloven in de echtheid van dit oeroude, heilige geschrift. Daarom zie je tijdens de voorstelling hoe 7 jonge Australische maagden terugkeren naar Friesland. Zij zijn gelovig en nemen het Oera Linda Boek voor waar aan. Ze gaan op zoek naar wat volgens hen de oorsprong van hun cultuur is. Een cultuur gekenmerkt door vrijheid. Volgens hen ligt hier in Suwâld (in de voorstelling 'Sudwrâlda') het begin van de héle beschaving. Ze ontmoeten o.a. een aantal 'Frije Friezen'.

Bron: www.oeralindaboek.nl

HET JOL

Het Oera Linda boek is met heel vreemde letters geschreven. We noemen dit soort letters een runenschrift. Alle letters bestaan uit stukjes van een wiel met zes spaken. Dat wiel met spaken is een symbool van de oude Germanen. Maar het is eigenlijk geen écht runenschrift, want de letters lijken heel erg op onze gewone letters, je kunt de meeste woorden gewoon lezen. Het is het rad van de tijd. Tijdens de voorstelling wordt dit rad 'Het Jol' genoemd en gebruikt om aan te geven in welke tijd een scène zich afspeelt.

Leuke tip:

Bezoek de website www.oeralindaboek.nl, klik vervolgens op het blauwe boek. Je kunt daar je eigen naam intypen en zien hoe dat eruit ziet in het Oera Linda handschrift!

Het verhaal van hoe het boek tot stand kwam, wat men er mee wilde, hoe het moeizaam de wereld in gebracht werd en door welke misverstanden het vervolgens een heel eigen leven is gaan leiden - is waar deze openluchtvoorstelling over gaat.

Iepenloftspul Oera Linda

EEN PRIMEUR

Het Oera Linda Boek geldt als een van de belangrijkste falsificaties (of mystificaties) in de geschiedenis van de Europese literatuur. Het is opgenomen in de Friese Canon en daarmee deel van de Friese geschiedenis geworden. Interessant om eens iets mee te doen op het gebied van toneel vonden wij. Dit is tot nu toe niet eerder gedaan. 

Tekstschrijver Hans Brans heeft in opdracht van Kom Mar Op! een geheel nieuw toneelstuk geschreven. Regisseuse Grytha Visser werkt samen met assistent regisseuse Nynke Talsma en de spelers aan deze primeur en blaast hiermee het OLB nieuw leven in.

Er is voor gekozen om de fragmenten die op het Oera Linda -boek zijn gebaseerd, te vermengen met de geschiedenis van de drie heren, die de grap van de eeuw uit wilde halen..... iets dat jammerlijk uit de hand liep.

DOE MEE!

Dit project is groter dan we gewend zijn. Dus we kunnen wel wat hulp gebruiken! Samen kunnen we mooie dingen maken (denk aan 65 kostuums etc). Medewerkers voor én achter de schermen maken dit tot een succes! Wil jij meedoen? Laat je naam en gegevens achter en kom 1 april om 19.30 uur naar de (potentiële) medewerkersavond in de Suderfinne, het dorpshuis van Suwâld >>