CONTACT EN EXTRA INFORMATIE

Locatie Oera Linda
Noorderend 22, Sûwald

E-mailadres
kommaroptoaniel@gmail.com INFORMATIE RESERVERING


Wanneer een voorstelling om welke reden dan ook niet door kan gaan, wordt die voorstelling gespeeld op één van de reservedatums. De voorstellingen vinden plaats in een weiland aan het Noorderend in Suwâld.


27, 28 en 29 juni Succes / slecht weer opties: 30 juni / 1 juli
04, 05 en 06 juli Succes / slecht weer opties: 07 / 08 juli


- Een kaart geeft recht op een vrije zit op onze stoelentribune.

- We rekenen op prachtig weer, toch is het in verband met de wind verstandig je warm aan te kleden. Paraplu's zijn niet gewenst in verband met het zicht op de voorstelling.

- De voorstelling vind plaats op onverhard terrein. Bent u invalide of slecht ter been, wilt u dit aangeven bij kommaroptoaniel@gmail.com zodat wij u kunnen assisteren.

​- De entree is geopend vanaf 20.00 uur. De tribune is om 20.30 uur toegankelijk.

​- U kunt pinnen bij de horeca op de speellocatie.

Donateur worden? Door donateur te worden steunt u toneelgezelschap stifting 'Kom mar op!' en ontvangt u korting op de toegang van onze voorstelling. Vul het opgaveformulier in op www.kommarop.frl.