NIET VERKOCHTE KAARTEN - ACTIE

Oera Linda heeft minder bezoekers getrokken dan we vooraf op rekenden. Daarom heeft Kom mar op! verlies geleden. We zitten nog volop mooie plannen, die we alleen uit kunnen voeren als we dit tekort zo snel mogelijk wegwerken. Daar hebben we uw hulp hard voor nodig. Draagt u ons een warm hart toe? Steun ons dan door een 'niet verkochte kaart' te kopen. Deze kaarten kosten: € 19,50 voor volwassenen en € 12,50 voor kinderen. Stuur een mail naar kommaroptoaniel@gmail.com, druk op de button hieronder of app het aantal kaarten dat u wilt kopen naar Nynke (06-10876855). Zij stuurt u dan een tikkie of mailt een factuur.

Alvast ontzettend bedankt! Samen met u kunnen we mooie voorstellingen blijven maken!

Het bestuur,

Jan, Nynke & Mirjam